Quyền lợi của khách hàng

Quyền lợi của khách hàng Lợi ích về quyền được sử dụng nhân sự

Quyền lợi của khách hàng

Lợi ích về quyền được sử dụng nhân sự

Lựa chọn nhân viên bảo vệ theo ý muốn.

Cung cấp lý lịch chi tiết, cần thiết của nhân viên bảo vệ.

Thay đổi hay chấm dứt dịch vụ qua một thông báo.

Lợi ích về tài chính

Không phải trả  lương.

Không phải trả thuế thu nhập.

Không phải chi phí thưởng.

Không phải chi phí bảo hiểm xã hội.

Không phải chi phí bảo hiểm y tế.

Không phải chi phí làm thêm giờ.

Không phải chi phí về trang phục.

Không phải chi phí thiết bị hỗ trợ.

Không phải chi phí ăn ở.

Không phải chi phí văn phòng phẩm.

Lợi ích về trách nhiệm

Công Quý sẽ chịu trách nhiệm về tuyển chọn và đào tạo.

Công Quý sẽ chịu trách nhiệm về giám sát nhân viên bảo vệ.

Công Quý sẽ chịu trách nhiệm báo cáo tình hình an ninh của mục tiêu.

Công Quý sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với khách hàng về mọi hành vi hoạt động của nhân viên bảo vệ.

Công Quý sẽ chịu trách nhiệm về hồ sơ, lý lịch nhân thân của nhân viên.

Lợi ích trực tiếp nhất của quý khách hàng

Bảo đảm an ninh thông suốt 24h/24h, trong mọi ngày tháng.

Bảo vệ tài sản thiết bị tránh khỏi những thiệt hại do cố ý hoặc không cố ý làm hại hoặc mọi nguy cơ thất thoát khác.

Đảm bảo các nhân viên, khách thăm phải tuân thủ tuyệt đối các nội quy, quy định của bên Chủ quản.

Bảo vệ tài sản tránh khỏi mất mát gây ra bởi trộm bên trong hoặc bên ngoài.

Thường xuyên kiểm tra, luyện tập sử dụng các hệ thống, thiết bị PCCC.

Bảo vệ mọi người tránh khỏi những thương vong trong tường hợp tai nạn hoặc điều kiện làm việc không an toàn.

Trợ giúp đắc lực để hạn chế tối đa những thiệt hại về tài sản do các sự cố cháy nổ, lũ lụt, hoặc thiên tai khác.

Hỗ trợ giảm thiểu hao hụt về nước, điện hoặc nguyên vật liệu.

Bảo vệ nhân viên của Quý Công ty tránh khỏi sự đe dọa về tính mạng và tài sản.

Thực hiện vận hành phương án di tản khẩn cấp khi có sự cố trong mục tiêu.

Báo áo chi tiết về tình hình an ninh trong ca, trong ngày, trong tuần.

Hỗ trợ, tư vấn cần thiết các biện pháp tối ưu nhất về an ninh cho khách hàng.

Đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản trong Công trình.

Ngăn chặn phòng ngừa các hiện tượng cháy nổ, chập điện và các sự cố khác.

Ngăn chặn phòng ngừa các hình thức phá hoại của các đối thủ cạnh tranh và các trường hợp tiêu cực khác.

Kết hợp với Chủ Quản, chính quyền địa phương giải quyết các sự/vụ việc xảy ra trong mục tiêu.

Phối hợp với lực lượng phản ứng nhanh của Công Quý để giải quyết các tình huống an ninh cấp thiết.