Dịch vụ bảo vệ ngân hàng, bảo vệ con người, áp tải hàng hóa, tiền bạc.

Áp tải hàng hóa, tiền vàng, kim loại quý

Với 10 năm hoạt động trong lĩnh vực an ninh, vận chuyển, áp tải hàng hóa, phục vụ hơn 100 đơn vị là các ngân hàng, doanh nghiệp vàng bạc đá quý, dựa trên kinh nghiệm thực tế, Bảo Vệ Công Quý đem đến các gói dịch vụ đa dạng & chuyên nghiệp, và 1 trong số đó là dịch vụ áp tải hàng hóa, tiền vàng % kim loại quý cho khách hàng có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ áp tải, vận chuyển hàng hóa đáng tin cậy nhằm đảm bảo cho an ninh và tài sản của khách hàng. Bảo vệ Công Quý đem đến đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp theo dõi cũng như xử lý các sự cố xảy ra trong mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn về tài sản cho khách hàng.

Đối tượng phục vụ:

– Doanh nghiệp, cty di chuyển giao dịch số lượng tiền lớn.

– Ngân hàng.

– Doanh nghiệp vàng bạc đá quý.

– Cửa hàng tư nhân vàng bạc đá quý.